Vägbeskrivning till Bo och Kerstin Engström Stall Stenlia, Hållsunga

1. Från Göteborg fortsätt E6 mot Oslo (alternativt kommer Du E6 från Uddevalla)

2. I Kungälv tag av från motorvägen mot Marstrand – Ytterby, avfart nr 86

3. Efter avfarten i Kungälv fortsätt mot Marstrand kör cirka 2-3 km till Ytterby

4. Vid ny rondell i Ytterby (Preem-mack på vänster sida vägen) sväng vänster mot Kovikshamn/Kärna

5. Följ vägen cirka 10 km (till Kärna)

6. I Kärna kommer Du till en trevägskorsning (Du kan inte köra rakt fram utan endast vänster eller höger) sväng höger i korsningen

7. Efter cirka 50 meter kommer Du till en rondell, sväng vänster i rondellen mot Kovikshamn

8. Följ vägen cirka 3 km och sväng vänster vid skylt Hållsunga (Om Du kommer till att vägen delar sig mot Vedhall-Kovikshamn har Du kört cirka 500 meter för långt)

9. Kör förbi husen i “byn”. Vägen svänger åt höger förbi rad med brevlådor. Fortsatt vägen på “raksträckan”, efter cirka 300 meter finns en ensam röd brevlåda. Sväng vänster upp på uppfartsvägen vid brevlådan.

10. Kör genom gårdsplanen. Parkering finns utanför stallet.

FRAMME